Om Ljunghaga Skola & Holsljunga samhälle

Holsljunga skola har varit nedläggningshotad av och till sedan 1970-talet när Holsljunga blev en del av Svenljunga kommun. Så småningom växte idén fram om att starta en friskola. Vi vill ha en skola som levererar kvalité och stabilitet och där vi kan skapa en arbetsmiljö för både barn och vuxna i lugn och ro, utan oro för politiska beslut och besparingar – besluten tar vi i huset.

Tack vare bygdens starka engagemang och ett stort medhåll från flera håll bildades bolaget Holsljunga friskola AB (svb) för att starta och driva Ljunghaga skola. Förkortningen “svb” betyder att det är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. De särskilda reglerna syftar till att säkerställa att vinsten huvudsakligen stannar kvar i bolaget för nya investeringar.

Vi är övertygade om att vi kan lyckas starta en skola som skapar goda förutsättningar för just ditt barn och bygdens fortsatta utveckling! Vi tror på en långsiktig och hållbar skola i Holsljunga som levererar kvalité, kunskap och trygghet.

// Styrelsen för Ljunghaga Skola

Holsljunga

Holsljunga är en ort i Svenljunga kommuns södra del. Samhället växte i samband med att järnvägen Pyttebanan anlades mellan Falkenberg – Limmared i början av 1900-talet. Holsljunga har ett bra läge med närhet till Borås, Göteborg, Falkenberg och Varberg inom ca 1 timmas radie samtidigt som det är lugnt och naturnära. Vår natur är en av våra främsta tillgångar och något som vi vill ta vara på.

Det finns en stor bredd av företagare på orten, busskommunikationer, en obemannad livsmedelsbutik, träningsmöjligheter både ute och inne och en mycket vacker badplats för att nämna några saker. Kommunen satsar också just nu på att exploatera ett nytt bostadsområde, Stråvik, med 11 st nya tomter där samtliga har sjöutsikt. Föreningslivet är också väldigt stort i Holsljunga, flera arrangemang hålls årligen och man jobbar ständigt med att utveckla orten på olika sätt. Satsar man på en exploatering av bostäder kan det ju vara lämpligt att det finns en skola på orten, så att barnen kan gå eller cykla till skolan och slipper långa resvägar med skolskjuts! Det tror vi väger tungt när man väljer vart man ska slå sig ner med sin familj.

Kontakt

REKTOR: 0763-01 74 35 – email: info@ljunghagaskola.se

Förskolan TUMLAREN & KAJEN: 0763-01 74 61

SKOLAN Förskoleklass-Årskurs 4: 0763-01 79 32