Synpunkter/tips/klagomål

Då vi på Ljunghaga Skola strävar efter att bli en så bra skola som möjligt är era synpunkter, tips och klagomål viktiga för oss, så att vi ständigt kan förbättra oss. Om det finns något på förskolan, fritidshemmet eller skolan som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med bör du i första hand vända dig till personalen det gäller. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen, som är Holsljunga friskola AB (svb) genom att använda formuläret nedan. Synpunkter/tips/klagomål går direkt till skolans huvudmän (ägare), styrelse och skolledning.