Hantering & anmälan av klagomål

Då vi på Ljunghaga Skola strävar efter att bli en så bra skola som möjligt så är era synpunkter, tips och klagomål viktiga så vi ständigt kan förbättra oss. Denna blankett kan användas för att ge oss input för vår verksamhet.

”När huvudmannen har tagit emot ett klagomål ska huvudmannen bekräfta det, skyndsamt göra den utredning som behövs för att kunna hantera klagomålet och återkoppla till den som har lämnat klagomålet.”  2 kapitlet 8 § samt 4 kapitlet 3-8 §§ skollagen

Om det finns något på förskolan, fritidshemmet eller skolan som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med bör du framföra dina åsikter så att vi så snart som möjligt kan genomföra en förbättring.

Synpunkter/tips/klagomål går direkt till skolans huvudmän (ägare), styrelse och skolledning.

Hantering & anmälan av synpunkter/tips/klagomål