Välkommen till Ljunghaga Skola

Trygghet, Kunskap & Gemenskap


Välkommen till Ljunghaga Skola med förskola, fritids och skola F-6 som startade HT 2023!

Ljunghaga skola ligger i Holsljunga, 1,5 mil söder om Svenljunga tätort, vackert belägen med närhet till både skog och sjön Holsjön. Detta gör att vi kan erbjuda barn i Svenljunga kommun och angränsande kommuner en unik miljö för lärande och utveckling. Barnen och eleverna har tillgång till en fantastisk natur och erbjuds både utmaningar och studiero.

Vi har rekryterat pedagoger med bred kompetens och lång erfarenhet. Deras engagemang ska ge eleverna goda möjligheter att nå kunskapskraven och rustar dem för att möta framtida utmaningar.

Skolskjuts

Vi har nu också kostnadsfri skolskjuts som täcker upp Svenljunga kommun med omnejd!

Har du inte möjlighet att skjutsa ditt barn till skolan? Eller bor ni på en annan ort? Då hjälper vi gärna till med vår skolbuss! Vi förstår att skolskjuts är en viktig del vid val av skola och för att få ihop vardagspusslet. Vi erbjuder i allra största mån skolskjuts för elever i hela kommunen samt till elever från angränsande kommuner om logistiken går att lösa.

Skolbussen

Vårt mål är att eleverna ska känna att de vill och kan lyckas med sin skolgång och förbereda sig inför framtiden. Våra ledord är trygghet, kunskap och gemenskap med fokus på kvalitét. Hos oss är alla välkomna!

Andel lärare med behörighet i minst ett ämne på Ljunghaga skola: 100%!

Vi är väldigt stolta över att Ljunghaga skola har 100% lärare med behörighet i minst ett ämne!

Statistik från Skolverket för läsåret 2022-2023: https://siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:247:::::P247_AR:2022
Andel lärare med behörighet i minst ett ämne:
Behörighet Svenljunga kommun: 67,4 %
Hela riket: 70,8 %
Ljunghaga skola: 100%

Eget kök – Maten för barnen är viktig!

Vi har självklart ett eget kök där de lagas mat från grunden med närproducerade råvaror och hög kvalitet. Vi tror på att maten och aktiviteter runt måltiderna är en viktig del i ett barns lärande. Och energin från bra mat behövs när man är i skola och natur och lär sig!

Läsa, skriva och räkna

Med tyngdpunkt på att läsa, skriva, räkna ska barnen tillägna sig kunskaper och färdigheter. Vi kommer ofta att ta naturen till hjälp i dessa ämnen, vilket skapar lust och engagemang hos både pedagoger och elever, samtidigt som alla sinnen får vara med. När våra elever lämnar Ljunghaga skola ska de ha med sig goda kunskaper och vara stolta över sin forna skola. Alla föräldrar ska känna att de valde rätt skola till sitt barn.

Det är en ekonomisk fråga för skolan att kunna erbjuda skolskjuts eller inte, men vi tycker att frågan kring skolskjuts är viktig. Det finns vissa kriterier vad gäller antal barn i buss osv, vilket gör att denna information kommer att uppdateras under tiden som vi får in intresseanmälningar.

Förskola

Ljunghaga skola kommer bedriva förskola i befintliga men nyrenoverade lokaler. Vi startar vecka 32 den 7-9 Augusti 2023. Vi säkerställer att övergången från den kommunala verksamheten till vår regi sker problemfritt.

Vår vision är att driva förskolan genom att anställa duktiga pedagoger som tar vara på vår fantastiska utemiljö och gör den till en naturlig integration av barnens dag. Vi ser den lilla förskolans fördel, att varje individ blir sedd och accepterad vilket skapar trygghet och möjlighet till utveckling.

Skolan F-6

Vi startar skolan med förskoleklass upp till årskurs 6 tisdagen den 22 Augusti 2023.

Ljunghaga skola vill utnyttja fördelarna som den lilla skolan medför. Här ser och känner vi varandra allihop. Var och en har rätt att få vara sig själv och känna sig trygg.

Med en välutbildad personalgrupp som arbetar nära varandra skapas en trygg miljö som är gynnsam för lärandet. Om problem uppstår kan personalen agera snabbt. Genom en kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare kan man hjälpas åt att ta ansvar för att skapa trivsel på skolan.

Ljunghaga skola kommer att präglas av:

  • Ordning, struktur och höga förväntningar.
  • Naturen, skogen och sjön som givna inslag i vardagen.
  • En värdegrund som bygger på att alla ska våga vara sig själva och bli accepterade för den person man är.
  • Formativ undervisning, dvs läraren använder olika utlärningsmetoder för att anpassa undervisningen till alla elever.
  • Tillgång till digitala hjälpmedel och framtids-tänk vad gäller digital teknik.
  • Lärare med pedagogisk kompetens och engagemang
  • Regler för mobbning och kränkande behandling. Alla ska känna sig säkra och trygga på vår skola.
  • Daglig rörelse och rastaktiviteter.
  • Ekologisk mat med lokala råvaror som tillagas i eget kök. Vi kommer också odla en hel del eget tillsammans med barnen!
  • Tillgång till musik och video-studio där barnen får möjlighet att testa på och förkovra sig inom digital media och musik.

Vi har nära till naturen med utomhusaktiviteter och såklart idrott i vår fina idrottshall. Vi tror nämligen att daglig rörelse har en viktig och positiv effekt på inlärningen. Att utnyttja vår fina utemiljö gör också att barnen lär sig att ta hand om och värna om naturen.

Maten som serveras på vår skola vill vi i största möjliga mån ska vara närproducerad och ekologisk. Genom hela vår verksamhet vill vi ha ett genomgående hållbart sätt att arbeta, om det så än gäller mellanmål och luncher, ta vara på naturen, besöka lokala företagare, ha korta beslutsvägar eller lyssna på våra medarbetare. Vi tror att detta skapar goda förutsättningar för en långsiktig verksamhet, där det största målet är att förbereda våra barn inför kommande studier.

Förskoleklass (F-klass)

Sedan något år tillbaka är F-klassen obligatorisk för alla 6-åringar. Förskoleklassen kommer att vara i samma grupp som årskurs 1 vilket ger en ökad trygghet för de yngre barnen.

Från och med förskoleklass kommer barnen också att bli delaktiga i planeringen av verksamheten med idéer och intressen, då vi tror att barnen blir mer engagerade om de får vara delaktiga i sin skolgång.

Fritids

Fritids kommer att finnas i samma byggnad som övrig skolverksamhet. Fritidshemmets personal ingår i samma arbetslag som lärarna för F-6, vilket skapar en trygghet för barnen och underlättar planering i samråd mellan skola och fritids. Självklart är barn som går på kommunal skola men som vill gå på vårt fritids välkomna!

För att möta varje elevs behov, för att uppnå kraven för kunskapsutveckling, kommer fritidsverksamheten alltid att ha tillgång till allt skolmaterial även efter skoldagens slut.

Vi anordnar även läxhjälp för de elever som vill/behöver ha extra stöd.

Det är viktigt att det finns en balans mellan spontan och planerad lek på fritids, där barnen själva kan ta initiativ och utvecklas som personer. Precis som i den övriga verksamheten kommer digital teknik, utemiljön och den fysiska aktiviteten vara i fokus. På varma sommardagar har vi bland annat möjligheten till bad vid vår långgrunda sandstrand och vintertid kan vi åka skridskor eller åka pulka i någon av backarna bakom skolan.

På vårt fritids vill vi också att barnen ska lära sig mer om vänskap och utveckla sina relationer till både jämnåriga och pedagoger. Vi hoppas att fritids kan vara en av de viktigaste platserna för våra barn att utveckla värdefulla nätverk med andra. Med värdegrunden att alla ska våga vara sig själva och bli accepterade för det, hoppas vi att det kan bli en positiv plats för att utveckla sina relationer i.

Intresseanmälan

Vad roligt att du är intresserad av Ljunghaga skola!

Anmälan är öppen!

I anmälan ska ni fylla i barnets ålder/årskurs för start i Augusti 2023 för förskolan samt höstterminen 2023 (22 Augusti) om det gäller skolan.