Hantering & anmälan av synpunkter/tips/klagomål

Då vi på Ljunghaga Skola strävar efter att bli en så bra skola som möjligt så är era synpunkter, tips och klagomål viktiga så vi ständigt kan förbättra oss. Denna blankett kan användas för att ge oss input för vår verksamhet.

Om det finns något på förskolan, fritidshemmet eller skolan som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med bör du framföra dina åsikter så att vi så snart som möjligt kan genomföra en förbättring.

Synpunkter/tips/klagomål går direkt till skolans huvudmän (ägare), styrelse och skolledning.

Hantering & anmälan av synpunkter/tips/klagomål